srpski english
Savremena poslovna edukacija

ISO 9001 sistem menadzmenta kvalitetom - Šta je sledeći korak?

(sproveli ste sistem menadžmenta kvalitetom i želite da ga unapredite)


Da li želite i da unapredite poslovanje i lako sprovedete promene?

KAIZEN je izvanredan alat za optimizaciju poslovanja, smanjenje troškova i sprovođenje promena, da vaši zaposleni uvide neophodnost stalnog poboljšanja


Šta radimo?
 1. Korak - 1 dan - Izvršićemo ispitivanje vašeg stanja i potreba kroz razgovore i upitnike i pripremiti plan rada (bez naknade)
 2. Korak - 1 dan - Ustanovičemo trenutno stanje vašeg poslovanja (kreiraćemo trenutnu mapu toka vrednosti za kupce)
 3. Korak - 1 dan - Utvrdićemo željeno stanje, put ka uspešnom poslovanju (kreiraćemo željenu mapu toka vrednosti za kupce)
 4. Korak - 1 dan - Ustanovićemo šta i kako da radimo da bi ostvarili željeno stanje (analiziraćemo mape toka vrednosti i predložiti plan aktivnosti poboljšanja)
 5. Korak - 3 dana - Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i planiranje akcija optimizacije i upravljanja promenama (LEAN i KAIZEN radionice)
 6. Korak - 1 dan - Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i evaluaciju uspešnosti unapređenja i optimizacije poslovnih procesa
 7. Korak - 2 dana - Sprovešćemo dodatne obuke (LEAN i KAIZEN radionice) i optimizaciju uspešnosti programa obuka (reinforcement training)
 8. Korak - 1 dan - Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj o uspešnosti programa unapređenja i optimizacije poslovanja

Uveli ste ISO 9001 sistem menadzmenta kvalitetom - Da li želite i bolje poslovanje?


Sadržaj treninga i LEAN i KAIZEN radionica:

Šta je LEAN six sigma? Šta je KAIZEN? Kako stalno poboljšavati poslovanje?

 • Šta je LEAN?
 • Šta znači LEAN orijentacija?
 • Kakva je LEAN organizacija?
 • Šta je LEAN Six Sigma?
 • Šta predstavlja vrednost za kupca?
 • VEŽBA - šta dodaje vrednost za vašeg kupca?
 • Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Koje štetne aktivnosti ne dodaju vrednost za kupca?
 • Zašto se moraju iskoreniti štetne aktivnosti?
 • VEŽBA - koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Šta je mapa toka vrednosti za kupce?
 • Koji su elementi mape toka vrednosti?
 • Koji su elementi tabele rezultata toka vrednosti?
 • Kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca?
 • VEŽBA - kreirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se analiziraju mape toka vrednosti?
 • VEŽBA - analizirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se sprovode unapređenja poslovanja?
 • Šta je KAIZEN?
 • Kako se KAIZEN primenjuje u praksi?
 • Kako se KAIZEN koristi u upravljanju promenama?
 • VEŽBA - uspešno upravljanje promenama i KAIZEN
 • Šta je rezultat primene KAIZEN-a?
 • Šta je inoviranje?
 • Kako se stimuliše inoviranje?
 • Šta su radikalne i postepene inovacije?
 • VEŽBA - kako do novih profitabilnih ideja?
 • Zašto je važno kontinuirano unapređivanje?
 • Kako se sprovodi KAIZEN u unapređenjima?
 • Šta je KAIZEN radionica?
 • Kako se izvodi KAIZEN radionica?
 • VEŽBA - sprovedite KAIZEN radionicu

Rezultat ovog programa je uspešno optimiziranje poslovanja i uviđanje neophodnosti stalnog poboljšanja (da se troši manje a postiže više)


Ukupno trajanje programa je 11 radnih dana
10 dana konsaltinga (800 €/danu) + 1 dan ustanovljenja potreba (bez naknade)
Cena izvođenja je 8000 € za 11 radnih dana (za 2 konsultanta aktivna svo vreme)


Pozovite nas da vam pokažemo kako radimo: +381 63 60 80 26


Pregledajte Power Point prezentaciju našeg programa unapređenja prodaje (300 KB)

Treneri - konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Daniel Tavčioski - Direktor ’KAKO’ d.o.o.
      Aleksandra Hristov - Direktor ’Hristov Consulting’ d.o.o.
      Rade Nikolić - Direktor ’Kreativne Inovacije’ d.o.o.

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Raspoloživi treninzi prodaje "Prodajna Akademija"


(1) P13 - In-house trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

(2) P12 - In-house trening 'Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

(3) P11 - In-house trening 'Izrada plana prodaje' - 3 dana

(4) P10 - In-house trening 'Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

(5) P09 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

(6) P08 - In-house trening ’Efektno prodajno pregovaranje' - 2 dana

(7) P07 - In-house trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 2 dana

(8) P06 - In-house trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

(9) P05 - In-house trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

(10) P04 - In-house trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

(11) P03 - In-house trening ‘Lična-direktna prodaja’ - 2 dana

(12) P02 - In-house trening 'Prodajne veštine i kupci' - 1 dan

(13) P01 - In-house trening 'Veštine prodaje na malo' - 1 dan


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (2.1 MB)

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com, ili pozovite: +381 63 60 80 26