srpski english
Savremena poslovna edukacija

ISO 9001 sistem menadzmenta kvalitetom - Šta je sledeći korak?

(sproveli ste sistem menadžmenta kvalitetom i želite da ga unapredite)


Da li želite i da unapredite poslovanje i lako sprovedete promene?

KAIZEN je izvanredan alat za optimizaciju poslovanja, smanjenje troškova i sprovođenje promena, da vaši zaposleni uvide neophodnost stalnog poboljšanja


Šta radimo?
 1. Korak - 1 dan - Izvršićemo ispitivanje vašeg trenutnog stanja kroz razgovore i upitnike i pripremiti plan rada
 2. Korak - 1 dan - Ustanovičemo trenutno stanje vašeg poslovanja (kreiraćemo trenutnu mapu toka vrednosti za kupce)
 3. Korak - 1 dan - Utvrdićemo željeno stanje, put ka optimizovanom poslovanju (kreiraćemo željenu mapu toka vrednosti za kupce)
 4. Korak - 1 dan - Ustanovićemo šta i kako da radimo da ostvarimo željeno stanje (analiziraćemo mape toka vrednosti i predložiti poboljšanja)
 5. Korak - 3 dana - Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i planiranje akcija optimizacije i upravljanja promenama (LEAN i KAIZEN radionice)
 6. Korak - 1 dan - Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i evaluaciju uspešnosti unapređenja i optimizacije poslovnih procesa )
 7. Korak - 2 dana - Sprovešćemo dodatne obuke (LEAN i KAIZEN radionice) i optimizaciju uspešnosti programa obuka (reinforcement training)
 8. Korak - 1 dan - Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj o uspešnosti programa optimizacije poslovanja
 9. Korak - 1 dan - Sprovešćemo finalnu radionicu na kojoj ćemo predstaviti konačne preporuke i osnažiti potrebu za sprovođenje promena

Uveli ste ISO 9001 sistem menadzmenta kvalitetom - Da li želite i bolje poslovanje?


Sadržaj treninga i LEAN i KAIZEN radionica:

Šta je LEAN six sigma? Šta je KAIZEN? Kako stalno poboljšavati poslovanje?

 • Šta je LEAN?
 • Šta znači LEAN orijentacija?
 • Kakva je LEAN organizacija?
 • Šta je LEAN Six Sigma?
 • Šta predstavlja vrednost za kupca?
 • VEŽBA - šta dodaje vrednost za vašeg kupca?
 • Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Koje štetne aktivnosti ne dodaju vrednost za kupca?
 • Zašto se moraju iskoreniti štetne aktivnosti?
 • VEŽBA - koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Šta je mapa toka vrednosti za kupce?
 • Koji su elementi mape toka vrednosti?
 • Koji su elementi tabele rezultata toka vrednosti?
 • Kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca?
 • VEŽBA - kreirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se analiziraju mape toka vrednosti?
 • VEŽBA - analizirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se sprovode unapređenja poslovanja?
 • Šta je KAIZEN?
 • Kako se KAIZEN primenjuje u praksi?
 • Kako se KAIZEN koristi u upravljanju promenama?
 • VEŽBA - uspešno upravljanje promenama i KAIZEN
 • Šta je rezultat primene KAIZEN-a?
 • Šta je inoviranje?
 • Kako se stimuliše inoviranje?
 • Šta su radikalne i postepene inovacije?
 • VEŽBA - kako do novih profitabilnih ideja?
 • Zašto je važno kontinuirano unapređivanje?
 • Kako se sprovodi KAIZEN u unapređenjima?
 • Šta je KAIZEN radionica?
 • Kako se izvodi KAIZEN radionica?
 • VEŽBA - sprovedite KAIZEN radionicu

Rezultat ovog programa je uspešno optimiziranje poslovanja i uviđanje neophodnosti stalnog poboljšanja (da se troši manje a postiže više)


Ukupno trajanje programa je 24 konsultantskih dana (250 €/danu)
Cena izvođenja je 6000 € za 12 radnih dana sa klijentom (za 2 konsultanta)


Pozovite nas da vam pokažemo kako radimo: +381 63 60 80 26


Treneri - konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Daniel Tavčioski - Direktor ’KAKO’ d.o.o.
      Aleksandra Hristov - Direktor ’Hristov Consulting’ d.o.o.
      Rade Nikolić - Direktor ’Kreativne Inovacije’ d.o.o.

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Korporativno upravljanje porodičnim kompanijama KAKO transformisati firmu?


Naše usluge poslovne edukacije na raspolaganju su organizacijama u regionu:
Aranđelovac Beograd Čačak Ćuprija Jagodina Kragujevac Kraljevo Kruševac Lazarevac Leskovac Loznica Mladenovac Niš Novi Pazar Obrenovac Pirot Požarevac Požega Prijepolje Prokuplje Smederevo Smederevska Palanka Sopot Užice Valjevo Vranje Vrnjačka Banja Bor Zaječar Zemun Bečej Kikinda Novi Sad Pančevo Sombor Sremska Mitrovica Subotica Vršac Vrbas Zrenjanin Slovenija Slovenia Ljubljana Makedonija Skopje Skoplje Hrvatska Croatia Zagreb Dubrovnik Split Rijeka Rovinj Bosna i Hercegovina Sarajevo Republika Srpska Banja Luka Crna Gora Montenegro Budva Bar Ulcinj Kotor Herceg Novi Podgorica

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26